Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

arn
20:01
9881 8a54 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viaaynis aynis
arn
20:00
9460 e721 500
Reposted fromgreensky greensky viaekelias ekelias
arn
19:59
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viadraia draia
arn
19:58
8258 8912
Reposted fromrichardth richardth viadraia draia
arn
19:58
arn
19:57
0980 f854
Reposted fromTankistD TankistD viavautee vautee
arn
19:57
arn
19:57
5941 d696
Reposted frombanitka banitka viaopenyoureyesx openyoureyesx
arn
19:56
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaopenyoureyesx openyoureyesx
arn
19:55
Reposted fromvith vith viastonerr stonerr
arn
19:55
0995 3f2d 500
wojna z widokiem
Reposted fromEmisja Emisja viapariss pariss
arn
19:54

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viarasko rasko
arn
19:53
1765 ee9e 500
Uszugli
arn
19:53
arn
19:53
0508 882e 500
Reposted fromfungi fungi viaInte Inte
19:52
5683 e4f0 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viabrystol brystol
arn
19:52
arn
19:52
1100 9ee9
Reposted fromels els viasilence89 silence89
arn
19:51
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viasilence89 silence89
arn
07:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl