Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

arn
18:58
18:56
5196 6acd 500

imaginaryenemy-:

and the night glows (by ~virgile~)

June 11 2018

arn
18:32
5071 6602
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabisia bisia
arn
18:21
arn
18:21
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt viaaynis aynis
arn
18:20

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viaaynis aynis
arn
18:20
6216 020e 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viaaskman askman

June 10 2018

arn
19:52
0762 1081 500
Reposted fromfungi fungi viasober sober
arn
19:51
6209 6d60
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viasober sober
arn
19:50
6872 f44e
arn
19:49
Reposted fromFlau Flau viainspirations inspirations
arn
19:38
2251 e100 500
Reposted frompampunio pampunio viafoodforsoul foodforsoul
arn
19:38
1830 fb65
Reposted fromnazarena nazarena viaeyelyn eyelyn
arn
19:37
6847 538d 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viaeyelyn eyelyn
arn
19:36
7805 5092 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianot-alice not-alice
arn
19:36
arn
19:36
To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianot-alice not-alice
arn
19:36
arn
19:35
6851 61bc 500
arn
19:34
Reposted fromFlau Flau viajme jme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl