Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

arn
19:08
Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las. Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł.
— Ślepnąc od świateł
Reposted frompastelowe pastelowe viainto-black into-black
arn
19:05
5089 c783
Reposted fromrudosci rudosci viairmelin irmelin
arn
19:04
8154 8535
Reposted fromretro-girl retro-girl via000monnnn066 000monnnn066
arn
19:03
8786 35f6 500
Reposted fromthetemple thetemple viainsanedreamer insanedreamer
arn
19:00
5216 d37a
arn
19:00
6260 5c04 500
Reposted fromslodziak slodziak viainsanedreamer insanedreamer
arn
19:00

- To niezgodne z naturą, żeby kobiety walczyły.
- To niezgodne z naturą, żeby człowiek był równie głupi, jak wysoki, a jednak proszę, stoisz tutaj.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie viainsanedreamer insanedreamer
arn
18:59
9951 b481
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
18:59
8496 4bef
Reposted fromfuckblack fuckblack viainsanedreamer insanedreamer
arn
18:59
7510 d190
arn
18:59
7486 7f54 500
arn
18:59
7481 9be3 500
18:59
9288 8c7f 500
Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
arn
18:58
8601 acfc 500
18:58
6959 d620 500
Reposted fromillogical illogical viainsanedreamer insanedreamer
arn
18:58
Są tematy o których lepiej się milczy obok siebie, niż rozmawia na odległość. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viagreywolf greywolf
arn
18:58
arn
18:57
arn
18:57
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
18:56
2155 15eb
Reposted frommirosia mirosia viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl