Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

arn
21:22
3494 e7b8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
21:20
2631 5fea 500

thejakelikesonions:

winter showers

Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viasilence89 silence89
21:19
4653 1f9e

miamivice88:

From imgfave.com.

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viagreywolf greywolf
21:19

castaform:

When you’re having a bad day and there’s that point where you just kinda

image
arn
21:16
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacynamon cynamon
arn
21:15
arn
21:13
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viacynamon cynamon
arn
21:12
21:12
7266 e8f6 500
Reposted fromenajcosta enajcosta vialexxie lexxie
arn
21:08

March 20 2017

arn
21:58
2335 a23c 500
arn
21:25
9164 6930
Reposted fromskinny-ballerina skinny-ballerina
arn
21:19
21:18
arn
21:18
9311 2513
21:17
8894 12e5
arn
21:12
7975 d49b 500
Reposted fromlukster lukster vialeniwieec leniwieec
arn
21:12
1342 3386
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeniwieec leniwieec
arn
21:11
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viadotkneszeptem dotkneszeptem
arn
21:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl