Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

arn
19:13
8948 723b 500
Reposted fromadkagar adkagar
arn
19:13
8950 ef3e 500
Reposted fromadkagar adkagar
arn
19:09
9714 32b9
Reposted fromantichris antichris
arn
19:07
Opowiem ci bajkę [...] Pewnego razu żyła sobie jedna ciocia. Nie miała dzieci, w ogóle nie miała w życiu szczęścia. Na początku długo płakała, a później stała się zła...
— M.Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted frommonstrum monstrum
arn
18:51
0321 06a2
Reposted fromzungud zungud
arn
18:48
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viasilence89 silence89
arn
18:46
3267 9fa8 500
Reposted fromqb qb viaveridiana veridiana
arn
18:43
arn
18:41
Reposted fromsilence89 silence89
arn
18:41
arn
18:03
9759 e972 500
madrid.
Reposted fromshake shake
arn
17:59
8347 83f1 500
Supernatural S13E18
arn
17:55
arn
17:52
4630 1572
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutkapa outkapa
arn
17:50
3264 82fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianoisetales noisetales
arn
17:49
8526 e19f 500
Reposted fromluron luron vianoisetales noisetales
arn
17:42
Czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas.
— Coma, Leszek Żukowski
Reposted fromfafner fafner viajoannna joannna
arn
17:41
8676 ac38 500
Reposted fromlejibet lejibet viacomics comics
arn
17:39
9987 5d52 500
— Piotr Mosoń
arn
17:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl